Gclub Application

Gclub App ผ่านมือถือ

Gclub Application แอพพลิเคชั่นเข้าใช้งาน Gclub ผ่านมือถือของคุณ โดยผู้เล่นสามารถเลือกใช้งานบน Android และ Iphone ได้ตามต้องการ ซึ่งเรามีคำแนะนำถึงวิธีการเข้าใช้งานการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและช่องทางการเล่นที่หลากหลาย นอกจากนี้ผู้เล่นยังร่วมสนุกกับเกมส์คาสิโนออนไลน์จากที่ใดก็ได้อย่างสะดวกที่สุด ไม่จำเป็นต้องนั่งเล่นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไป

วิธีติดตั้ง Gclub App Android

Gclub App Android Install

วิธีติดตั้ง Gclub App Android ลงบนมือถือของคุณ ด้วยขั้นตอนการดาวน์โหลด App Gclub ผ่าน Google Play โดยการสแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .apk ในการติดตั้งสำหรับมือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอย ดังในรูปต่อไปนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น หลังจาการดาวน์โหลด ที่การตั้งค่า › ความปลอดภัย › ไม่รู้จักที่มา เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนจะถูกสร้างขึ้นที่เมนูในมือถือของคุณ

Gclub App Android Setting

ผู้เล่นสามารถเข้าเกมส์ Gclub Royal จากไอคอนในมือถือของคุณ ดังในภาพนี้

Gclub App Android Icon

ผู้เล่นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที โดยกรอกข้อมูลการล็อคอินเช่นเดียวกับการเข้าเล่นในคอมพิวเตอร์

วิธีติดตั้ง Gclub App Iphone

Gclub App Iphone download

วิธีติดตั้ง Gclub App Iphone เริ่มต้นการดาวน์โหลด Gclub Application โดยการสแกน QR-Code แล้วลิงค์จะนำทางไปยังหน้า App Store ในมือถือของคุณ ให้ทำการเลือกติดตั้งลงบนมือถือของคุณ จนเสร็จสิ้น

เมื่อผู้เล่นเข้าไปยังหน้า App Store ให้ทำการดาวน์โหลด App Gclub จากปุ่ม Download แล้วเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้น ดังในรูปนี้

Gclub App Store Download

เมื่อผู้เล่นทำการเปิดใช้งาน Gclub App ระบบจะให้ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึงกล่องของคุณให้เลือก "ตกลง" และการอนุญาตการแจ้งเตือนให้เลือก "อนุญาต"

Gclub Open App Verify

ให้ผู้เล่นสแกน QR-CODE อีกครั้ง ตามขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นของระบบ IOS โดยจากการสแกนจากหน้าเว็บหรือ QR-CODE ในรูปด้านล้างนี้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกกรอกลิงค์เว็บไซต์ https://m.bacc6666.com/ ดังในรูปตัวอย่างที่สอง

Open app Gclub Login

เมื่อผู้เล่นสามารถเข้าถึงหน้าล็อกอินได้สำเร็จ ผู้เล่นสามารถเข้าใช้งาน Gclub App ได้ทุกเมื่อตามต้องการ โดยการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถเข้าใช้งานได้เเหมือนการเล่นผ่านเว็บบนมือถือ หากต้องการสแกนหรือกรอกลิงค์ทางเข้า Gclub ใหม่ ให้สไลด์หน้าจอลง ดังรูปนี้

Iphone Play Casino Royal

ผู้เล่นสามารถศึกษา วิธีการเล่น Gclub มือถือ ได้จากลิงค์นี้ หากต้องการเข้าเล่นเกมส์จาก Gclub App อีกครั้ง ให้เข้าจากไอคอนในหน้าเมนูมือถือของคุณได้ทันที